Anne Dyhr
Kærvej 38
Besser
8305 Samsø – DK

Hjemme igen
Køkkenvindues-galleri
Fynsgade 17stth
8000 Aarhus C – DK
www.hjemmeigen.dk

Mail
a@annedyhr.dk

Steder og tilstande, Psykiatrisk hospital Risskov