GULNE ritual
Et alkymistisk berøringsfelt.
v. jungiansk analytiker/skrivende Dorte Odde og billedkunstner Anne Dyhr
Dokumentation af to ritualer ved Engsøen Aarhus og ved Vosnæspynt. 2018

I alkymien – i forlængelse af C.G. Jungs fortolkning – ser man menneskelig forandring ud fra en helhed og som transformation. Jung kaldte den proces for individuation.
Den alkymistiske proces rummer en række dimensioner, som betegnes med forskellige farver. De mest kendte og oftest omtalte er, den sorte (nigredo), den hvide (albedo) og den røde (rubedo). Men der er også en gul dimension (citrinatio), den bliver ofte glemt – også inden for alkymien selv. Gul er der hvor forrådnelsen sætter ind – alkymisterne talte om putrefactio, en forrådnelse som samtidig er en renselse: ved at leve forrådnelsen opstår der en særlig værens tilstand, som kan erfares som ganske potent. 
I gul bliver den erkendelse og selvrefleksion, man har tilegnet sig i hvid mærkbar: den er i kroppen, den leves og eksisterer i al sin virkelighed. Både kroppen, hjertet, hjernen og ens forestillingsevne farves af gul og forandres. Gul danner bro mellem hvid og rød, uden gul kan den indsigt man tilegner sig i hvid aldrig blive en del af verden.
I dag er det at gulne nærmest blevet placeret på ”the dark side of the moon”: det er svært at finde en plads til det gule, når alle overflader skal være perfekte og fuldendte, når vores liv skal fremtræde så ideelle.
Det gule er ofte blevet forbundet med det kvindelige, både konkret som kvinde og abstrakt som princip. Set i det lys er det tankevækkende, at det gule er forsvundet.
Vi undersøger vores kvindelige identitet i forhold til det at gulne.


Engsøen Aarhus 2018
Vosnæspynt 2018