SKABNING
Gotta Serve Somebody. Et samarbejde mellem Åse Eg Jørgensen, Laila Svensgaard, Yong Sun Gullach, Tanja Nellemann Kruse og Anne Dyhr

De fem kunstnere har under gruppealiasset Gotta Serve Somebody tilbragt 12 dage sammen på Statens Værksteder for Kunst. Her har de samarbejdet, forsøgt sig frem og er nået frem til bogen Skabning, som findes i 30 håndgjorte eksemplarer. I Skabning bliver kroppen og bogmediet viklet ind i hinanden og grænserne mellem individet og gruppen flyder ud i et. Når kunstneren ophører som enestående, autonomt geni, i hvilken form lever værket så videre?

Tekstbid;
“Vi er nødt til at tale sammen hver dag, ellers går vores krop i stykker. Den er skabt af løse idéer og ord, der flyver på tværs i rummet. Nogle falder til jorden, før de får fjer og nogle kryber ind i øregange og forvandler sig til orme, der gnaver et netværk af baner, hvor tanker lægger sig til at dø. Vi føder fostre i hinandens universer, så af og til vakler en skabning afsted for at banke på og lade sig farve, og af og til overlever en tanke og vælter ud som en undskyldning. Vi taler sammen hver dag – om jeg, om forslag, om en insisteren på et fællesskab, der muligvis kun er skabt, for at vi kan få lov til at lege.
Du sidder nu med en af disse børn i hånden, det er en søskendeflok på 30 bastarder, der taler i munden på hinanden, for ingen af de fem forældre har lært denne krop at hænge sammen i fornuft. Det er et skiftingeværk – der, hvor bogen skulle ligge, skete en forbytning. Jeg stjal en idé og vaskede oprind­elsen ud – sådan skabes den bastardiserede tanke og bastarder har det med ikke at dø; men at leve og insisterende pege på, hvorfor vi må danne en front mod realiteten og insistere på, at vi er fem – vi er jeg – jeg er ikke jeg eller dig – skabelse sker rykvist – nu lever en skabning.” 

Kolofon
Skabning ¶ 30stk.håndgjortebøger ¶ København ¶ 2019 ¶ ©GottaServeSomebody ¶ Forudsætning: fem personer i tolv dage på Statens Værksteder for Kunst i perioden 1.-12. april 2019 udvikler og fremstiller en bog ¶ Side 1-2, 7-8: aftryk af fedtede hoveder afsat på sten
og trykt i litografi, side 3-6: højde og bredde på fem ansigter omsat til rektangler og trykt i højtryk, side 9-10: forsøg med ord, blytyper og blindpræg, side 11-14: aftryk af ben eksponeret i solen på præpareret, lysfølsomt papir (cyanotypi), side 15-16: håndskrevet tekst, desuden: indflettet håraftryk og en tekst om tilblivelsen ¶ Materialer: Manilla karton, farvet bøttepapir, Zerkall Wove 145g, tegnepapir Fabriano Accademia 160g, Zerkall Wavy Laid 120g, Minomitre 40g. Pennefarve, Akua Intaglio farver, ammoniumjern(III)citrat og kaliumhexacyanoferrat(III) til cyanotypi, hørtråd ¶ Organismen Gotta serve somebody er: Åse Eg Jørgensen, Laila Svensgaard, Anne Dyhr, Yong Sun Gullach og Tanja Nellemann

Dokumentations fotos af Åse Eg Jørgensen.