Steder & Tilstande, Psykiatrisk hospital Risskov

Steder & Tilstande, Psykiatrisk hospital Risskov ønsker igennem en kunstnerisk undersøgelses-installation og dokumenteret performance, at stille spørgsmål og skabe mulighed for diskussion omkring det normale / unormale, steder / tilstande, patient / behandlerroller og psykiatriens institutionelle rammer og kategoriseringer.
Humor og leg er primære virkemidler.
2018 

Vinder af Kunstnernes Efterårsudstilling 2018. 
Udstillingsstedet meter’s motivering
De værker Anne Dyhr præsenterer på Kunstnernes Efterårsudstilling fascinerede os, fordi de giver adgang til et intimt rum, der både synes skrøbeligt og fandenivoldsk. Et rum, hvor den afbillede krop ikke synes at indordne sig i sine omgivelser. Dette skaber ikke nødvendigvis konflikt men synes underligt frigørende, som er det en næsten undseelig kropslig protest vi bevidner.
De to installationer kan ses som en form for fotografi i et udvidet felt, hvor billedets motiver – kroppens position, beklædningen, interiøret og stemningen gentages, abstraheres og viderebearbejdes i de skulpturelle elementer.
Ved første blik er der en skødesløs arrogance over måden de forskellige elementer er sammensat og placeret. Dette er ikke ment negativt. Det giver værkerne en kompromisløshed og gør dem kraftfulde i deres udtryk og tilstedeværelse i rummet.
Og når man så træder ind i værkerne og giver dem tid bliver det klart med hvilken præcision de forskellige elementer er sammensat. Det giver en følelse af, at det narrativ man præsenteres for netop skal fortælles via disse elementer placeret på netop denne måde. Og en ligevægt opstår i kaoset.

Første foto: Tomas Skovgaard

c-print A fra installation
c-print B fra installation