Til en lejlighed / Settlement
Hvis jeg kaster mig vildt rundt i det omkringliggende. 
Vil det gro?
Overvejelser og tvivl omkring værkerne “Til en Lejlighed/Settlement” i forbindelse med udstillingen “corpus delicti”.
Udstillingssted OK CORRAL, København.
2019.

Om udstillingen corpus delicti kurateret af |meter| artspace hvor værkerne Remains og Settlement indgår.
corpus delicti er latin og betyder ‘forbrydelsens genstand’. Med udstillingen udfordrer Anne Dyhr og Luna Scales vores sans for det normale gennem værker, der kompromisløst beskriver et liv med henholdsvis psykiske lidelser og fysisk handicap.
Anne Dyhr arbejder med fotografi i et udvidet felt og skaber assemblager, der synliggør sindets kaos og sårbarhed i et samfund, der bliver stadig mere stringent. Gennem fotografi visualiserer hun sin egen krop placeret og malplaceret i hjemlige omgivelser. Disse elementer – kroppens position, beklædningen, interiøret og stemningen – abstraheres og viderebearbejdes i skulpturelle elementer opbygget af dagligdagen og hjemmets materialer.
Luna Scales tager i sine videoværker afsæt i den vestlige kunsthistories ikoniske portrætter af nøgne kvindekroppe. Med få virkemidler skaber hun en hypersensitivitet overfor enhver af det filmede subjekts kropslig bevægelser. Dermed skærpes vores blik for, at dette subjekt, der stiller sig til skue for vores blikke, har en krop med nedsat funktion og handicap.
Udstillingen corpus delicti er et samarbejde mellem meter og Kunstnernes Efterårsudstilling. Det er en satellitudstilling, der breder sig over de to udstillingssteder OK Corral og LOKALE, som ligger i gå- og cykelafstand fra hinanden på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg.

Fotodokumentation af udstilling Tomas Skovgaard og Anne Dyhr

c-print fra installation