Tidseltegneren er en uafhængig og utæmmet samling af undersøgelser, gisninger og fakta om tidsler i forbindelse med et 5årigt plantekunstprojekt ”Tidselkorridoren Samsø” med opstart i februar 2022. Udgangspunktet for arbejdet har været uvidenhed og en samtidig nysgerrighed på tidsler. Deres sære stridbarhed, både historisk og i vores kulturlandskab, lokker. Ønsket med udgivelserne er derfor, at dele denne nysgerrighed.

Tidseltegneren vil udkomme i 5 numre, ét for hvert år Tidselkorridoren eksisterer. Dette er den første udgivelse. Der vil til hver udgivelse blive inviteret gæstebidragsydere.

Bidrag Tanja Nellemann Kruse
Bidrag Åse Eg
Bidrag Malene B Eggers

Indhold & Kolofon
Ide, redaktion og bidrag Anne Dyhr & SoEL 

Tidseltegneren 2022, udkommer i et papirformat samlet i en foliepose, bestående af to bøger (Tidseltegneren 2022 og Tidselkorridoren 2022), to kunstnerbidrag af Åse Eg og Tanja Nellemann Kruse og et løsark m. indhold & kolofon. 1/75 stk.
Tidseltegneren 2022
Hæfte i A4 format
Løsark samlet i ryggen med hæfteklammer og omslag.
Trykteknikker: Risograph (Marietidsel), papirklip, håndskrift, tegning, lasertryk, symaskine og Serigrafi (Erindringstidsel).
Papir: Printerpapir alm. 80g, farvet kontorpapir 80g, linjeret blokpapir, kartotekskort grønt linjeret papir fra Berlin A5, Seawhite of Brighton 140g., Fabriano drawing paper 180g., genbrugspapir 135g., MultiOffice Stress free paper 80g.
Værkbidrag og løsark
Åse Eg:  bi-burre-måler-bi
Laserprint på farvet papir. Fotograferet i Besser, Samsø og Botanisk Have København. 
Tanja Nellemann Kruse: TRÆKKER DU FØLETORNENE TIL DIG?
5 forskellige typer papir fra min skuffe + omslag.

Tidselkorridoren 2022
Hæfte i B5 format
Omslag, genbrugspapir 250g.
24 sider genbrugspapir 135g.
Lasertryk.dk
Udarbejdet i samarbejde med Malene Eggers
Layout Åse Eg

Korrektur Mette Brüner

Tak til
Tidselkorridoren 2022, inspiration og spørgsmål. Agerupgrafik Samsø, Serigrafi.
WirWir Berlin, Christian Schmidt-Møller
Tidselkorridoren er et femårigt plantekunstprojekt udsprunget af modstanden mod en bro over Kattegat, der vil afstedkomme en motorvejskorridor henover Samsø. 

Forlaget Space Poverty & SoEL
ISBN ISBN 978-87-7603-247-0
2023

Økonomiske støtte Samsø Kommune